JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2004 Vol.31 Issue1 ,      10 January 2004
Neither the Tumor Necrosis Factor α-308 A/G Polymorphism Nor the α2-macroglobulin Polymorphism was Associated with Late-onset Alzheimer’s disease in the Chinese Population
ZHANG Peng;YANG Ze;WAN Chun-Ling;ZHENG Wei-Dong;ZHANG Chuan-Fang;LI Shu;LU Ze-Ping;ZHENG Chen-Guang;JIN Feng;WANG Li
 pp.1-6      Abstract   |   PDF 305KB
Molecular Cloning and Identification and Biological Activity of GIF-interacting Protein(s)
CHEN Qian-Lin;KANG Qiao-Hua;REN Hong-Wei;Wang Zong-Yuan;RU Bing-Gen
 pp.7-12      Abstract   |   PDF 291KB
Comparing Gene Density and GC Content Between Two Large Genomic Blocks at Short Arm of Chromosome 3
NIU Yu-Xin;HU Song-Nian;YANG Huan-Ming
 pp.13-18      Abstract   |   PDF 255KB
Molecular Cloning for an Alternatively Splicing cDNA of Human PKNOX1 Gene and It’s Expression Analysis
NI Bin;LI Lu-Yun;YIN Zhao-Chu;ZOU Yong-Hua;LI Hui
 pp.19-25      Abstract   |   PDF 428KB
Comparative Allozyme Analysis of Two Geographic Populations of Pararcyptera microptera meridionalis in China
LI Chun-Xuan;MA En-Bo;GUO Ya-Ping;DUAN Yi-Hao
 pp.26-30      Abstract   |   PDF 253KB
Triploid Crucain Carp-Allotetraploid Hybrids(♂)×Goldfish(♀)
LIU Shao-Jun;SUN Yuan-Dong;ZHANG Chun;LUO Kai-Kun;LIU Yun
 pp.31-38      Abstract   |   PDF 321KB
The shh Promoter of Zebrafish Directs the Expression of GFP in Notochord
TENG Peng;CAO Ying;WANG Wei-Xian;ZHU Shao-Xia;MENG An-Ming;ZHANG Jing-Pu
 pp.39-42      Abstract   |   PDF 196KB
Analysis of Genetic Relationship Among Chinese Native Chicken Breeds Using Microsatellites Marker
WU Xin-Sheng;CHEN Guo-Hong;WANG De-Qian;ZHANG Xue-Yu;WANG Ke-Hua;CHENG Rong;LIU Bo;XU Qi;ZHOU Qun-Lan
 pp.43-50      Abstract   |   PDF 350KB
HPRT Gene Knock-out from Rat Fetal Neural Stem Cells
LI Xue-Ling;HU Ting-Mao;John R Morrison
 pp.51-56      Abstract   |   PDF 301KB
Study on Mitochondrial DNA Genetic Diversity of Some Cattle Breeds in China
LEI Chu-Zhao;CHEN Hong;YANG Gong-She;SONG Lin-Sheng;LEI Xue-Qin;SUN Wei-Bin;LI Rui-Biao;LIU Xiao-Lin
 pp.57-62      Abstract   |   PDF 285KB
Characterization of the Genetic Basis for Yield and Its Component Traits of Rice Revealed by Doubled Haploid Population
JIANG Gong-Hao;XU Cai-Guo;LI Xiang-Hua;HE Yu-Qing
 pp.63-72      Abstract   |   PDF 466KB
Genetic Diversity Analysis of Maize Recurrent Selection Populations by SSR Marker
HUANG Su-Hua;TENG Wen-Tao;WANG Yu-Juan;DAI Jing-Rui
 pp.73-80      Abstract   |   PDF 284KB
Molecular Identification of Wheat Granule Bound Starch Synthase Gene Polymorphism
SONG Jian-Min;LI Bao-Yun;YOU Ming-Shan;LIANG Rong-Qi;CHANG Cheng;LIU Shou-Bin;TANG Zhao-Hui;LIU Guang-Tian
 pp.81-86      Abstract   |   PDF 308KB
Mapping of Five Genes Resistant to SMV Strains in Soybean
WANG Yong-Jun;DONGFANG Yang;WANG Xiu-Qing;YANG Ya-Lin;YU De-Yue;GAI Jun-Yi;WU Xiao-Lei;HE Chao-Ying;ZHANG Jin-Song;CHEN Shou-Yi
 pp.87-90      Abstract   |   PDF 189KB
Positional Analysis of a Gene Related to Salt Tolerance in Sinorhizobium meliloti by Transposon Rescue
LI Xiao-Hong;DU Bing-Hai;ZHANG Xiao-Qing;WANG Su-Sheng
 pp.91-96      Abstract   |   PDF 360KB
Saline Tolerance White Clover Transformed with the Betaine Aldehyde Dehyrogenase Gene by Agrobacterium tumefaciens
CHEN Chuan-Fang;LI Yi-Wen;CHEN Yu;BAI Jian-Rong;LI Hui;ZHU Yin-Feng;CHEN Shou-Yi;JIA Xu
 pp.97-101      Abstract   |   PDF 235KB
Molecular Mechanism of mRNA Alternative Splicing
ZHANG Guo-Wei;SONG Huai-Dong;CHEN Zhu
 pp.102-107      Abstract   |   PDF 259KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786