JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2002 Vol.29 Issue9 ,      10 September 2002
Molecular Cytogenetic Detection of Minute Chromosomal Structural Abnormality on the Chromosomal Terminal Regions
TAN Yue-Qiu;LI Lu-Yun;LU Guang-Xiu
 pp.753-756      Abstract   |   PDF 382KB
Association Between Apolipoprotein E Gene Polymorphism and the Patients with Persistent Vegetative State in the Chinese
HU Xue-Fang;ZHANG Xi-Ran;XUE An;CAO Xiang-Rong
 pp.757-760      Abstract   |   PDF 161KB
STR Polymorphisms in Four Xinjiang Ethnic Groups in China
WANG Xin-Huai;GAO Shu-Hui;LAI Jiang-Hua;ZHENG Hai-Bo;LI Sheng-Bin;
 pp.761-767      Abstract   |   PDF 212KB
Molecular Cloning and Analysis of Bovine Prolactin Full-long Genomic as well as cDNA Sequences
CAO-Xin;WANG Qiang;YAN Jing-Bin;YANG Fei-Kun;HUANG Shu-Zhen;ZENG Yi-Tao
 pp.768-773      Abstract   |   PDF 240KB
Studies of Population Genetic Relationships Among 24 Chinese and Exotic Pig Breeds Using AFLP Analysis
REN Jun;HUANG Lu-Sheng;AI Hua-Shui;Gary Evens;GAO Jun;CHEN Ke-Fei;DING Neng-Shui;DENG Su-Hua
 pp.774-781      Abstract   |   PDF 288KB
Molecular Cloning of the DNA Sequence of Activin βASubunit Gene Mature Peptides from Panda and Related Species and Its Application in the Research of Phylogeny and Taxonomy
WANG Xiao-Jing;WANG Xiao-Xing;WANG Ya-Jun;WANG Xi-Zhong;HE Guang-Xin;CHEN Hong-Wei;FEI Li-Song
 pp.782-786      Abstract   |   PDF 207KB
Genetic Diversity Analysis of Mitochondrial D-loop Region of Chinese Sucker (Myxocyprinus asiaticus)
SUN Yu-Hua;WANG Wei;LIU Si-Yang;HE Shun-Ping;SHAO Xue-Ling;XIE Zhi-Xiong;DENG Feng-Jiao;LIU Yong;TONG Jin-Gou;WU Qing-Jiang
 pp.787-790      Abstract   |   PDF 150KB
Molecular Mapping of QTLs for Rice Milling Yield Traits
YU Xin-Wei;LUO Li-Jun;GUO Long-Biao;WANG Yi-Ping;YU Xin-Qiao;YING Cun-Shan;LI Zhi-Kang
 pp.791-797      Abstract   |   PDF 217KB
Mapping of Two Fertility-restoring Gene for WA Cytoplasmic Male Sterility in Minghui63 Using SSR Markers
HE Guang-Hua;WANG Wen-Ming;LIU Guo-Qing;HOU Lei;XIAO Yue-Hua;TANG Mei;YANG Zheng-Lin;PEI Yan
 pp.798-802      Abstract   |   PDF 185KB
Genetic Analysis of Blast Resistance in Japonica Rice Landrace Heikezijing from Taihu Region
WANG Jian-Fei;HE Xin-Jian;ZHANG Hong-Sheng;CHEN Zhi-Yi
 pp.803-807      Abstract   |   PDF 155KB
Cloning and Sequencing of Fragments Associated with Cytoplasm Male Sterility of Rice
YANG Jian-Bo;WANG Xiu-Feng;ZHAO Cheng-Song;XIANG Tai-He;LI Li
 pp.808-813      Abstract   |   PDF 264KB
cDNA Libraries Construction and Screening in Gene Expression Profiling of Disease Resistance in Wheat
LUO Meng;KONG Xiu-Ying;LIU Yue;ZHOU Rong-Hua;JIA Ji-Zeng
 pp.814-819      Abstract   |   PDF 209KB
Genetic Analysis and Molecular Marker of Avr-Pil,Avr-Pi2 and Avr-Pi4a of Magnaporthe grisea
WANG Bao-Hua;LU Guo-Dong;LIN Wei-Ming;WANG Zong-Hua
 pp.820-826      Abstract   |   PDF 228KB
Major-polygene Effect Analysis of Super Quality Fiber Properties in Upland Cotton (G.hirsutum L.)
YUAN You-Lu;ZHANG Tian-Zhen;GUO Wang-Zhen;JOhn Yu;Russell J Kohel
 pp.827-834      Abstract   |   PDF 367KB
Analysis of Genetic Effects for Growth Traits of Eucalyptus globulus Labill. in a 6 ×6 Diallel Design
LI Dan-Qing;LIU Yong-Ping;ZENG De-Xian;ZHONG Kai-Peng;FAN Lin-Yuan;
 pp.835-840      Abstract   |   PDF 187KB
A General Frame of Theory on Genetic Load
WU Guo-Kai
 pp.841-846      Abstract   |   PDF 199KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786